>Πως μπορεί να αξιοποιήσει ο μισθωτός, τα χρόνια του στρατού

>

Πως μπορεί να αξιοποιήσει ο μισθωτός, τα χρΤι ισχύει για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών καθώς και στα ταμεία ΤύπουΟι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών καθώς και στα ταμεία Τύπου, μπορεί να αξιοποιήσουν τα χρόνια του στρατού για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος αλλά και για την προσαύξηση της σύνταξής τους….Βέβαια, η λύση είναι μία: να πληρώσουν. Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας γίνεται οποτεδήποτε από τον εργαζόμενο αρκεί να υπάρχει ασφάλιση στο συγκεκριμένο Ταμείο. Διακρίνουμε όμως δύο περιπτώσεις σε σχέση με την αξιοποίηση του χρόνου που αναγνωρίζεται: Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίστηκε χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση για την προσαύξηση της σύνταξης. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίστηκε συνυπολογίζεται για να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει το 58 έτος της ηλικίας του και 3600 ημέρες ασφάλισης. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 7.500 ένσημα σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και βγαίνουν σε σύνταξη με συνολικό αριθμό 10.500 ενσήμων. Στην περίπτωση αυτή για τη συμπλήρωση των 10.500 ενσήμων συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που θα αναγνωριστεί ακόμη και σε ηλικία κάτω των 58 ετών. Ερ: Πόσο κοστίζει η καταβολή των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας;Ο εργαζόμενος καταβάλει για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορές που ανέρχονται στο 20% του μισθού που έχει τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση για την αναγνώριση. Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό που θα πληρώσει ο εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το ποσό της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά στο Ι.Κ.Α (2400 ευρώ περίπου σήμερα ). Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους εφάπαξ με έκπτωση 15% σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. μπορεί να βγει σε σύνταξη χωρίς να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν τον συμφέρει να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας για να πάρει καλύτερη σύνταξη. Έχει 10.000 ένσημα σε ηλικία 62 ετών και συντάξιμες αποδοχές 1.200 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι για κάθε χρόνο που θα αναγνωρίσει από τη στρατιωτική του θητεία θα πληρώσει 2.900 ευρώ περίπου και θα έχει προσαύξηση στη σύνταξή του 30 ευρώ το μήνα περίπου. Αυτά, λοιπόν, είναι τα δεδομένα και με βάση αυτά θα πρέπει να αποφασίσει ο εργαζόμενος εάν θα αναγνωρίσει ή όχι το χρόνο στρατιωτικής θητείας. 2. Ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. έχει συμπληρώσει 9.900 ένσημα και το 58ο έτος της ηλικίας του. Η στρατιωτική του θητεία είναι 24 μήνες. Ο μηνιαίος μισθός του είναι 1.200 ευρώ και επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί το συντομότερο δυνατόν. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, λοιπόν, μπορεί να βγει σε σύνταξη άμεσα, εφόσον αναγνωρίσει από το χρόνο της στρατιωτικής του θητείας, τουλάχιστον όσο χρόνο χρειάζεται για να συμπληρώσει τα 10.500 ένσημα που απαιτούνται από το Ταμείο του για συνταξιοδότηση στο 58ο έτος της ηλικίας. Για την αναγνώριση αυτή θα πληρώσει 240 ευρώ για κάθε μήνα, δηλαδή 4.800 ευρώ για 20 μήνες (20 x 30 = 600 ημέρες), προκειμένου να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες ασφάλισης και να χορηγηθεί η σύνταξη. 3. Ασφαλισμένος του Ι.Κ.Α. έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και 10.200 ένσημα. Από τα ένσημα αυτά 7.500 είναι στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Έχει υπηρετήσει 24 μήνες στρατιωτικής θητείας. Για να συνταξιοδοτηθεί άμεσα ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μπορεί να αναγνωρίσει από το χρόνο στρατιωτικής θητείας 10 μήνες (300 ημέρες) οπότε συμπληρώνει τα 10.500 ένσημα και παίρνει τη σύνταξή του (10.500 ένσημα από τα οποία 7.500 στα Βαρέα και ηλικία 55 ετών σύμφωνα με τον κανονισμό του Ι.Κ.Α.). 4. Εργαζόμενος στην Εθνική Τράπεζα έχει συμπληρώσει 33 έτη ασφάλισης και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας. Έχει υπηρετήσει 28 μήνες στρατιωτική θητεία. Συμφέρει στην περίπτωση αυτή η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για προσαύξηση της σύνταξης; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από το ύψος των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος. Στην περίπτωση που φτάνει το ανώτερο ποσό σύνταξης που χορηγεί το Ταμείο του ασφαλώς δεν συμφέρει η αναγνώριση. Εάν οι συντάξιμες αποδοχές του είναι για παράδειγμα 1.500 ευρώ, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι, με βάση τα ισχύοντα σήμερα, θα πληρώσει για κάθε χρόνο στρατιωτικής θητείας που θα αναγνωρίσει ένα ποσό 3.600 ευρώ περίπου. Η μηνιαία προσαύξηση που θα έχει στο ποσό της σύνταξής του στην ίδια περίπτωση θα είναι 34 ευρώ περίπου. Μάλλον ασύμφορη ως επιλογή η οποία εξαρτάται και από την ηλικία του ασφαλισμένου. 5. Άνεργος για πολλά χρόνια έχει συμπληρώσει 4.000 ένσημα στο Ι.Κ.Α. και ηλικία 65 ετών. Έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και αναρωτιέται πώς θα πάρει σύνταξη, αφού απαιτούνται 4.500 ένσημα (ημέρες ασφάλισης). Στην περίπτωση αυτή ασφαλώς το μόνο που έχει να κάνει είναι να αναγνωρίσει από το χρόνο στρατιωτικής θητείας όσο χρειάζεται για να συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, οπότε στη συνέχεια παίρνει σύνταξη. 6. Ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (Ταμείο Τύπου) έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και 30 έτη ασφάλισης. Συμφέρει να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής του θητείας; Στο ερώτημα αυτό η απάντηση εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος. Εάν με τα χρόνια ασφάλισης που έχει, εξασφαλίζει το ανώτερο ποσό σύνταξης που χορηγεί το Ταμείο του, δεν έχει κανένα λόγο να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, είναι ότι για κάθε μήνα που αναγνωρίζει πληρώνει 20% περίπου επί των αποδοχών του, Η προσαύξηση που θα έχει κάθε μήνα στη σύνταξή του θα είναι 3% επί των συντάξιμων αποδοχών του.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας είναι πάντοτε μια συμφέρουσα επιλογή όταν με το χρόνο αυτό συμπληρώνονται οι χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για την καταβολή της σύνταξης ( θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος). Για πολλούς οι διατάξεις αυτές, που δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, είναι συμφέρουσες αφού διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη ή θα έπαιρναν τη σύνταξή τους μετά από 1-2 ή και περισσότερα χρόνια. Όταν ο χρόνος στρατιωτικής θητείας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση της σύνταξης, ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού η αναγνώριση αυτή σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι συμφέρουσα. Αυτό ισχύει για όσους παίρνουν συντάξεις με τα κατώτερα όρια και γενικότερα για όσους έχουν χαμηλές αποδοχές και λίγα χρόνια ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11.100 ενσήμων και συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Επίσης ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 3.500 ενσήμων για την χορήγησης της αναλογικής σύνταξης. Για εργαζομένους που υπάγονται σε διαδοχική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερα Ταμεία, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας μόνο στο ένα από τα ταμεία αυτά. Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα ο ίδιος να επιλέξει το Ταμείο στο οποίο θα κάνει την αναγνώριση.Ο Γιώργος Κουτρουμάνης είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία όνια του στρατού
Advertisements