>Επιχορήγηση για οκτώ γραµµές

>

50 ΕΚΑΤ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ επιδότηση, όπως προβλέπει και ο πρόσφατος νόµος για την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ, θα συνεχιστεί η λειτουργία οκτώ σιδηροδροµικών γραµµών. Η υπογραφή των συµβάσεων για την επιχορήγηση των γραµµών που θα εκτελούνται µε καθεστώς…υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας, θα ολοκληρωθεί την ερχόµενη εβδοµάδα, ενώ το συνολικό ποσό που θα βάλει στα ταµεία της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν θα ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατίθεται σε ετήσια βάση έως το 2013, ενώ τα δροµολόγια που θα επιδοτούνται θα επανεξετάζονται ανά εξάµηνο.Το µεγαλύτερο ποσό των επιδοτήσεων (περίπου 15 εκατ. ευρώ) θα δοθεί στον προαστιακό σιδηρόδροµο της Αθήνας, ο οποίος αντιµετωπίζει προβλήµατα βιωσιµότητας λόγω της χαµηλής επιβατικής κίνησης. Αντίστοιχο ποσό επιδότησης θα δοθεί και για τη γραµµή Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη Δίκαια, η οποία έχει ετήσια έσοδα 1 εκατ. ευρώ! Με περίπου 7 εκατ. ευρώ θα επιδοτηθεί το δροµολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη, του οποίου τα έσοδα ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ τον χρόνο ενώ το λειτουργικό κόστος της γραµµής είναι 57 εκατ. ευρώ.Μικρότερα ποσά επιδοτήσεων θα διατεθούν για να διατηρηθούν τα δροµολόγια Εδεσσα – Θεσσαλονίκη, Αθήνα – Καλαµπάκα, Θεσσαλονίκη – Καλαµπάκα, Αθήνα – Βόλος και ∆ιακοφτό – Καλάβρυτα (οδοντωτός).
Advertisements