ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εύρεση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων (Συμπληρώστε τα χαρακτηριστικά του είδους της σύνταξης που ενδιαφέρεστε)
ΙΚΑ-ΕΤΑΜΕΤΕΑΜ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΜΟΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ
ΜΗΤΕΡΑ/ΧΗΡΟΣ ΠΑΤ. ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟΜΗΤΕΡΑ/ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΟΣΥΖΥΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΠΡΙΝ 1/1/93ΜΕΤΑ 1/1/93
ΟΧΙΝΑΙ ΑΝΔΡΑΣΓΥΝΑΙΚΑ
ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟΣΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.ΑΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ,ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ/ΥΠΟΘ.ΕΡΓΑΣΙΕΣΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣ/ΚΟ ΑΕ-ΟΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΔ.ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΑ – ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣΑΠΑΣΧ.ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΟΡ./ΕΜΠΛ,ΚΑΤΕΡ. ΠΕΤΡΩΜ.ΑΜΙΑΝΤΟΥΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΖΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ Κ.Λ.Π.ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΚΤΟΣ Ο.Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.ΑΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ Ο.Α- ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΧΟΡΕΥΤΕΣΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Α.-ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Α.- ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣΝΕΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣAΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ OLYMPIC CATERINGΑΠΑΣΧ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΛ – ΛΥΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ // <![CDATA[
// <![CDATA[
PrimeFaces.onContentReady('j_idt11:j_idt14', function() {widget_j_idt11_j_idt82 = new PrimeFaces.widget.Tooltip({global:false,forComponent:'j_idt11:j_idt14',content:'Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες που συνταξιοδοτούνται με Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς’,show:{when:{event:’mouseover’}, delay:140, effect:{length:100, type: ‘fade’}},hide:{when:{event:’mouseout’}, delay:0, effect:{length:100, type: ‘fade’}},position: {corner:{target:’bottomRight’,tooltip:’topLeft’}},style:{name:’blue’}});});
// ]]>

// ]]>
//

//

Ειδικά Στοιχεία Περίπτωσης(Υποχρεωτική Συμπλήρωση Στοιχείων)
Ημερομηνία Γέννησης* //
15004050450048005000550060007500900010000105001110012000 Έτος Συμπλήρωσης Ημερών Ασφάλισης*
// //

//


//
Οδηγίες Χρήσης
Υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων: Ημερομηνία Γέννησης, Ημέρες Ασφάλισης και Έτος Συμπλήρωσης Ημερών Ασφάλισης

  • Για Κατηγορία: Σύνταξη Γήρατος οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4500,10000,10500,11100,12000
  • Για Κατηγορία: Σύνταξη Αναπηρίας ή Σύνταξη Θανάτου Ασφαλισμένου οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 1500,4500
  • Για Διατάξεις Μητέρας/Πατέρα/Αναπήρου Συζύγου: Μητέρα/Χήρος Πατ. με ανήλικο ή Μητέρα/Πατέρας με Ανάπηρο ή Σύζυγος Αναπήρου                                και Υπαγωγή: Πριν 1/1/93 οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 5500,7500
  • Για Διατάξεις Μητέρας/Πατέρα/Αναπήρου Συζύγου: Μητέρα/Χήρος Πατ. με ανήλικο ή Μητέρα/Πατέρας με Ανάπηρο ή Σύζυγος Αναπήρου                                και Υπαγωγή: Μετά 1/1/93 οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 6000,7500
  • Για Ένδ.Τυφλών/Παραπλήγικών κλπ.: ΝΑΙ οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4050
  • Για Ειδικότητες που συνταξιοδοτούνται με Ειδικό Καθεστώς και Κατηγορία: Σύνταξη Γήρατος οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4050,4500,5000,7500,9000,10500
  • Για Ένδειξη Σύνταξης: Δεύτερη Σύνταξη οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4500,4800,6000,10000,10500,11100,12000

Για τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης πατήστε                         Εδώ

Advertisements