ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Εύρεση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων (Συμπληρώστε τα χαρακτηριστικά του είδους της σύνταξης που ενδιαφέρεστε).

Φορέας

ΙΚΑ-ΕΤΑΜΕΤΕΑΜ

Ένδειξη Σύνταξης

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Κατηγορία

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Ένδειξη Βαρέων

ΟΧΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΜΟΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ

Διατάξεις Μητέρας/Πατέρα/Αναπήρου Συζύγου

ΜΗΤΕΡΑ/ΧΗΡΟΣ ΠΑΤ. ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟΜΗΤΕΡΑ/ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΟΣΥΖΥΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ

Υπαγωγή

ΠΡΙΝ 1/1/93ΜΕΤΑ 1/1/93

Ένδ.Τυφλών/Παραπλήγικών κλπ.

ΟΧΙΝΑΙ

Φύλο

ΑΝΔΡΑΣΓΥΝΑΙΚΑ

Αιτία Αναπηρίας/Θανάτου

ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟΣΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρης/Μειωμ.

ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ

Ειδικές Διατάξεις

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.ΑΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ,ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ/ΥΠΟΘ.ΕΡΓΑΣΙΕΣΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣ/ΚΟ ΑΕ-ΟΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΔ.ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΑ – ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣΑΠΑΣΧ.ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΟΡ./ΕΜΠΛ,ΚΑΤΕΡ. ΠΕΤΡΩΜ.ΑΜΙΑΝΤΟΥΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΖΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ Κ.Λ.Π.ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.ΑΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ Ο.Α- ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΧΟΡΕΥΤΕΣΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Α.-ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Α.- ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣΝΕΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣAΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ OLYMPIC CATERINGΑΠΑΣΧ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΛ – ΛΥΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ

Ειδικά Στοιχεία Περίπτωσης(Υποχρεωτική Συμπλήρωση Στοιχείων) .

Ημερομηνία Γέννησης*

Ημέρες Ασφάλισης*

15004050450048005000550060007500900010000105001110012000

Έτος Συμπλήρωσης Ημερών Ασφάλισης*

Αναζήτηση

Οδηγίες Χρήσης.

Υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων: Ημερομηνία Γέννησης, Ημέρες Ασφάλισης και Έτος Συμπλήρωσης Ημερών Ασφάλισης

•Για Κατηγορία: Σύνταξη Γήρατος οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4500,10000,10500,11100,12000

•Για Κατηγορία: Σύνταξη Αναπηρίας ή Σύνταξη Θανάτου Ασφαλισμένου οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 1500,4500

•Για Διατάξεις Μητέρας/Πατέρα/Αναπήρου Συζύγου: Μητέρα/Χήρος Πατ. με ανήλικο ή Μητέρα/Πατέρας με Ανάπηρο ή Σύζυγος Αναπήρου και Υπαγωγή: Πριν 1/1/93 οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 5500,7500

•Για Διατάξεις Μητέρας/Πατέρα/Αναπήρου Συζύγου: Μητέρα/Χήρος Πατ. με ανήλικο ή Μητέρα/Πατέρας με Ανάπηρο ή Σύζυγος Αναπήρου και Υπαγωγή: Μετά 1/1/93 οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 6000,7500

•Για Ένδ.Τυφλών/Παραπλήγικών κλπ.: ΝΑΙ οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4050

•Για Ειδικότητες που συνταξιοδοτούνται με Ειδικό Καθεστώς και Κατηγορία: Σύνταξη Γήρατος οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4050,4500,5000,7500,9000,10500

•Για Ένδειξη Σύνταξης: Δεύτερη Σύνταξη οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4500,4800,6000,10000,10500,11100,12000

Για τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης πατήστε Εδώ

Advertisements