Αυτή πήγε να… Στρος κι αυτός να το… Καν!

Αυτή πήγε να… Στρος κι αυτός να το… Καν!