«Τσεκούρι» στο εφάπαξ από το 2012 και μετά.

Περικοπές από 3.000
ως 10.000 ευρώ

Από 3.000 ως 10.000 ευρώ θα
περικοπούν τα εφάπαξ όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2012 από Δημόσιο, ΔΕΚΟ και
τράπεζες. Η περικοπή θα γίνει με τη μέθοδο του υπολογισμού με βάση τις εισφορές
όλου του εργασιακού βίου και όχι με βάση την πενταετία ή το τελευταίο
έτος…

Στόχος του υπουργείου Εργασίας
είναι να μειωθεί τουλάχιστον κατά 10% το ποσό στα καταβαλλόμενα εφάπαξ (στα
50.000 ευρώ κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων –
ΤΠΔΥ, ενώ ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ σε ορισμένα Ταμεία των ΔΕΚΟ – τραπεζών). Και
αυτό, καθώς τα εν λόγω Ταμεία Πρόνοιας βρίσκονται στο «κόκκινο» (είναι
ελλειμματικά), κάτι που δεν εγγυάται τις μελλοντικές παροχές.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η αύξηση
των εισφορών (4% σήμερα) και η ένταξη των 60.000 συμβασιούχων αορίστου χρόνου
του Δημοσίου στο ΤΠΔΥ, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα και να ξεμπλοκάρει η καταβολή
του εφάπαξ.

Advertisements