Διαβάστε τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο… Μέτρα – σοκ !!!

Διαβάστε το πλήρες κείμενο
του εφαρμοστικού νόμου

Τα φορολογικά μέτρα που
περιλαμβάνονται στον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
είναι:…

-μειώνεται στο 20% η έκπτωση της
δαπάνης τόκων από το φόρο εισοδήματος για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας που
χορηγήθηκαν ακόμη και πριν το 2003 (εξέπιπτε το σύνολο των τόκων από το εισόδημα
και οδηγούσε σε έκπτωση φόρου έως και 45% των τόκων )

-μειώνεται στο 20% της δαπάνης
από το φόρο η έκπτωση για τις αμοιβές ιατρών, η έκπτωση για υποχρεωτικές
ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και όσων αναγνωρίζουν έτη
ασφάλισης. Επίσης ψαλιδίζεται κατά τον ίδιο τρόπο η φοροαπαλλαγή για
ασφάλιστρα

-για όσους έχουν εισόδημα άνω
των 40.000 ευρώ ο συντελεστής έκπτωσης του φόρου στις παραπάνω περιπτώσεις
μειώνεται στο 10%

-οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν
αναδρομικά από 1-1-2011

-η έκτακτη εισφορά 1-4% θα
εξοφληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα 300 ευρώ.

Η ειδική εισφορά, που
επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου,
υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η
ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολοκλήρου του
ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η
ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του
ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η
ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του
ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με
συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.

-θεσπίζεται πλαφόν 300 ευρώ στην
έκπτωση φόρου από αποδείξεις και μάλιστα αναδρομικά από φέτος. Όσοι έχουν λάβει
ήδη μεγαλύτερη επιστροφή από αποδείξεις ή έχει προκύψει η επιστροφή μετά την
εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και δεν την έχουν εισπράξει, το επιπλέον των
300 ευρώ ποσό θα συμψηφιστεί με την έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα.

-επιβάλλεται ειδικός ετήσιος
φόρος πολυτελείας που υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί της αντικειμενικής
δαπάνης διαβίωσης για ΙΧ κυβισμού άνω των 1.929 εκατοστών, για πισίνες, για
αεροσκάφη και ελικόπτερα και σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 6 μέτρων

-αναστέλλεται πόθεν έσχες στην
αγορά και οικοδόμηση ακινήτων έως και το τέλος του 2013.

-επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Το τέλος ορίζεται στα 400
ευρώ για όσους έχουν έδρα στις τουριστικές περιοχές και έχουν πληθυσμό έως
200.000 και στα 500 ευρώ για τις πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000. Δεν
επιβάλλεται σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε όσους δεν έχουν
συμπληρώσει 5ετία από την έναρξη του επαγγέλματός τους.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο
του εφαρμοστικού νόμου

Τα φορολογικά μέτρα που
περιλαμβάνονται στον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
είναι:…

-μειώνεται στο 20% η έκπτωση της
δαπάνης τόκων από το φόρο εισοδήματος για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας που
χορηγήθηκαν ακόμη και πριν το 2003 (εξέπιπτε το σύνολο των τόκων από το εισόδημα
και οδηγούσε σε έκπτωση φόρου έως και 45% των τόκων )

-μειώνεται στο 20% της δαπάνης
από το φόρο η έκπτωση για τις αμοιβές ιατρών, η έκπτωση για υποχρεωτικές
ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και όσων αναγνωρίζουν έτη
ασφάλισης. Επίσης ψαλιδίζεται κατά τον ίδιο τρόπο η φοροαπαλλαγή για
ασφάλιστρα

-για όσους έχουν εισόδημα άνω
των 40.000 ευρώ ο συντελεστής έκπτωσης του φόρου στις παραπάνω περιπτώσεις
μειώνεται στο 10%

-οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν
αναδρομικά από 1-1-2011

-η έκτακτη εισφορά 1-4% θα
εξοφληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα 300 ευρώ.

Η ειδική εισφορά, που
επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου,
υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η
ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολοκλήρου του
ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η
ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του
ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η
ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του
ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με
συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.

-θεσπίζεται πλαφόν 300 ευρώ στην
έκπτωση φόρου από αποδείξεις και μάλιστα αναδρομικά από φέτος. Όσοι έχουν λάβει
ήδη μεγαλύτερη επιστροφή από αποδείξεις ή έχει προκύψει η επιστροφή μετά την
εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και δεν την έχουν εισπράξει, το επιπλέον των
300 ευρώ ποσό θα συμψηφιστεί με την έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα.

-επιβάλλεται ειδικός ετήσιος
φόρος πολυτελείας που υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί της αντικειμενικής
δαπάνης διαβίωσης για ΙΧ κυβισμού άνω των 1.929 εκατοστών, για πισίνες, για
αεροσκάφη και ελικόπτερα και σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 6 μέτρων

-αναστέλλεται πόθεν έσχες στην
αγορά και οικοδόμηση ακινήτων έως και το τέλος του 2013.

-επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Το τέλος ορίζεται στα 400
ευρώ για όσους έχουν έδρα στις τουριστικές περιοχές και έχουν πληθυσμό έως
200.000 και στα 500 ευρώ για τις πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000. Δεν
επιβάλλεται σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε όσους δεν έχουν
συμπληρώσει 5ετία από την έναρξη του επαγγέλματός τους.

Αυξήσεις φωτιά στα
τεκμήρια

Αυξάνονται δραματικά όλα τα
τεκμήρια, ακόμα και 250% ή και παραπάνω.

Τεκμήρια Ακίνητων:
+30%

– μέχρι 80 τ.μ.:
40 ευρώ ανά τ.μ. αντί 30
– 81 -120 τ.μ:
65 ευρώ ανά τ.μ. αντί 50
– 121 -200 τ.μ.:             110
ευρώ ανά τ.μ. αντί 80
– 201 -300 τ.μ.:             200
ευρώ ανά τ.μ. αντί 150
– 301 τ.μ. και άνω:        400
ευρώ ανά τ.μ. αντί 300
– πάρκινγκ, αποθήκες:   40 ευρώ/
τ.μ. αντί 30

Τεκμήρια ΓΙΑ Ι.Χ.:
30%-80%

Κυβικά εκατοστά     Πριν
Μετά
Έως 1.200
3.000    4.000
1400
3.600    5.200
1600
4.200    6.400
1800
4.800    7.600
2000
5.400    8.800
2500
7.900  14.300

Τεκμήρια για πισινές:
+250%

Επιφάνεια (σε τ.μ.)      Πριν
Μετά

30
3.000    4.800
60
6.000    9.600
90
12.000  28.800

Τεκμήρια στα ιστιοπλοϊκά:
+50%

Μήκος σκάφους
Πριν   Μετά
7
8.000  12.000
10
14.000 21.000
15
54.000 81.000

Τα
χαράτσια

Όσον αφορά στα έσοδα από το
ειδικό τέλος των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτά υπολογίζονται από το 2012, κάτι
που υποδηλώνει ότι προφανώς το μέτρο θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά. Στο σχέδιο
του Μεσοπρόθεσμου περιλαμβάνεται ακόμη, η έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου
κυβισμού, μεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και πισίνες.

Παράλληλα, έρχεται ειδικό τέλος
για επιχειρήσεις που εξαιρούνται του αντικαπνιστικού νόμου, ειδικές συμφωνίες
νοσοκομείων για παροχή υπηρεσιών σε ασφαλιστικές εταιρείες, χρέωση αλλοδαπών
στις υπηρεσίες υγείες και κόψιμο παροχών σε ανασφάλιστους.

Αυξήσεις φωτιά στα
τεκμήρια

Αυξάνονται δραματικά όλα τα
τεκμήρια, ακόμα και 250% ή και παραπάνω.

Τεκμήρια Ακίνητων:
+30%

– μέχρι 80 τ.μ.:
40 ευρώ ανά τ.μ. αντί 30
– 81 -120 τ.μ:
65 ευρώ ανά τ.μ. αντί 50
– 121 -200 τ.μ.:             110
ευρώ ανά τ.μ. αντί 80
– 201 -300 τ.μ.:             200
ευρώ ανά τ.μ. αντί 150
– 301 τ.μ. και άνω:        400
ευρώ ανά τ.μ. αντί 300
– πάρκινγκ, αποθήκες:   40 ευρώ/
τ.μ. αντί 30

Τεκμήρια ΓΙΑ Ι.Χ.:
30%-80%

Κυβικά εκατοστά     Πριν
Μετά
Έως 1.200
3.000    4.000
1400
3.600    5.200
1600
4.200    6.400
1800
4.800    7.600
2000
5.400    8.800
2500
7.900  14.300

Τεκμήρια για πισινές:
+250%

Επιφάνεια (σε τ.μ.)      Πριν
Μετά

30
3.000    4.800
60
6.000    9.600
90
12.000  28.800

Τεκμήρια στα ιστιοπλοϊκά:
+50%

Μήκος σκάφους
Πριν   Μετά
7
8.000  12.000
10
14.000 21.000
15
54.000 81.000

Τα
χαράτσια

Όσον αφορά στα έσοδα από το
ειδικό τέλος των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτά υπολογίζονται από το 2012, κάτι
που υποδηλώνει ότι προφανώς το μέτρο θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά. Στο σχέδιο
του Μεσοπρόθεσμου περιλαμβάνεται ακόμη, η έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου
κυβισμού, μεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και πισίνες.

Παράλληλα, έρχεται ειδικό τέλος
για επιχειρήσεις που εξαιρούνται του αντικαπνιστικού νόμου, ειδικές συμφωνίες
νοσοκομείων για παροχή υπηρεσιών σε ασφαλιστικές εταιρείες, χρέωση αλλοδαπών
στις υπηρεσίες υγείες και κόψιμο παροχών σε ανασφάλιστους.
efarmostikonomos

Advertisements