Τέλος σε κάθε εργασιακό δικαίωμα… βάζει το μεσοπρόθεσμο

Σκληρά μέτρα για
τους εργαζόμενους περιλαμβάνει ο εφαρμοστικός νόμος του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής.

Στο Δημόσιο περιορίζονται οι
προσλήψεις των υπαλλήλων στην αναλογία 1 προς 5 ως προς τις αποχωρήσεις, ενώ για
το 2011 η αναλογία αυξάνει στο 1 προς 10…

Περιορίζονται επίσης κατά 50% οι
δυνατότητες απασχόλησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχων έργου.
Περιορίζονται επίσης οι δυνατότητες πληρωμής υπερωριών αφού τίθεται ως όριο οι
20 ώρες μηνιαίως ανά δημόσιο υπάλληλο.

Στις εργασιακές
σχέσεις οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής:

– Θεσμοθετείται το ελαστικό
δεκάωρο χωρίς υπερωριακή αμοιβή για το χρόνο απασχόλησης που υπερβαίνει το
οκτάωρο (με αντάλλαγμα την υπόσχεση για ρεπό).


Θεσμοθετείται η δυνατότητα απασχόλησης νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας νέων
κάτω των 25 χρονών με μισθό αισθητά κατώτερο (έως και 20%) από ότι ορίζουν οι
αντίστοιχες κλαδικές συμβάσεις ή ακόμα και η Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση.


Ανοίγει ο δρόμος για ραγδαία αύξηση των επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων
αφού θεσπίζεται η δυνατότητα περάσματος σε τέτοιες συμβάσεις όχι πλέον με
συναπόφαση των σωματείων αλλά με τη συναίνεση «Ενώσεων Προσώπων» (ως ένωση
προσώπων θεσπίζεται μια «συλλογικότητα» που εκπροσωπεί το 25% των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 20 εργαζομένων).

Ασφαλιστικό

Επίσης, σκληρά μέτρα σχετικά με
τα ασφαλιστικά δικαιώματα περιλαμβάνει ο νόμος και είναι τα εξής:

– Θεσπίζεται ειδική εισφορά σε
συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.700 ευρώ ή σε συνταξιούχους που είναι μικρότεροι
των 60 ετών. Η εισφορά κλιμακώνεται από 6%.

– Θεσπίζεται ειδική εισφορά στις
επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούν τα 300 ευρώ και η οποία θα κλιμακώνεται από
3%.

– Θεσπίζεται κράτηση 1% υπέρ
ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα (0,50 ο εργαζόμενος και 0,50 ο εργοδότης ) ενώ στο
δημόσιο η κράτηση αυτή θα φτάνει ακόμα και στο 3% και θα καταβάλλεται
εξολοκλήρου από τον εργαζόμενο.

– Από 1η Αυγούστου οι δικαιούχοι
των ταμείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υποχρεούνται σε κράτηση δέκα ευρώ μηνιαίως
υπέρ ανεργίας.

– Αυξάνει η εισφορά των αγροτών
για τις συντάξεις ΟΓΑ.

– Περικόπτεται κατά 10% το
εφάπαξ όλων των δημοσίων υπαλλήλων που έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την
1.1.2010, ενώ οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι της ΔΕΗ χάνουν πλέον από το εφάπαξ
15%.

Επιδότηση
Ανέργων

Χαρακτηριστικό της κατεύθυνσης
του νόμου είναι ότι θεσμοθετεί περιορισμούς στην επιδότηση των άνεργων νέων. Για
την 1η επιδότηση θεσπίζεται ως ελάχιστη υποχρέωση η κατοχή 80 ενσήμων ετησίως
για τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ μετά την 1η επιδότηση θεσμοθετείται ως
προϋπόθεση για νέα επιδότηση η κατοχή 150 ενσήμων στον τελευταίο χρόνο πριν την
επιδότηση.

Advertisements