Μεταφορά ποδηλάτων των επιβαινόντων στα μέσα σταθερής τροχιάς

ΟΑΣΑ] ΔΤ: Μεταφορά ποδηλάτων των επιβαινόντων στα μέσα σταθερής τροχιάς

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προσβασιμότητας και της προώθησης της συνεργασίας των αστικών συγκοινωνιών με τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (ποδήλατο), ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την επέκταση του μέτρου της μεταφοράς ποδηλάτων των επιβαινόντων στους συρμούς των μέσων σταθερής τροχιάς και κατά το μήνα Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, η μεταφορά ποδηλάτων των επιβαινόντων στους συρμούς, κατά τον μήνα Αύγουστο, θα γίνεται ως εξής:

για τους συρμούς των γραμμών 1,2 & 3 έως 2 ποδήλατα στο εμπρόσθιο μέρος του πρώτου βαγονιού του συρμού και έως δυο ποδήλατα στο οπίσθιο μέρος του τελευταίου βαγονιού του συρμού.
για το τραμ, έως δυο ποδήλατα στο οπίσθιο μέρος του οχήματος.

Σημειώνεται ότι, το μέτρο μεταφοράς ποδηλάτων των επιβαινόντων, ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά από την 1η Μαρτίου και στο Μετρό, ενώ νεώτερη αξιολόγηση αναμένεται τον Σεπτέμβριο.