Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων για τις εισπρακτικές εταιρείες

Με αφορμή τις νέες ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου ν’ αλλάξει το
καθεστώς που ισχύει από το 2009 για της εισπρακτικες εταιρειες υποβάλλει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Αρχή εκφράζει τις παρατηρήσεις της σε έγγραφο που απέστειλε προς το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή.
Στόχος των νέων ρυθμίσεων που προωθούνται από την
κυβέρνηση είναι η προστασία των δανειοληπτών από αθέμιτες πρακτικές, με την
εφαρμογή κανόνων που θα πρέπει να ακολουθούν οι εισπρακτικές εταιρείες ή οι
«εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών», όπως ονομάζονται πλέον, οι Τράπεζες, οι
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, τα πολυκαταστήματα κλπ.
Μεταξύ άλλων, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει στο πολυσέλιδο έγγραφο της:
– Η εταιρεία μπορεί να τηλεφωνεί στον οφειλέτη και να τον ειδοποιεί για τη
ληξιπρόθεσμη απαίτηση ύστερα από 10 ημέρες από την ημέρα που αυτή κατέστη
ληξιπρόθεσμη.
– Η τηλεφωνική επικοινωνία επιτρέπεται να πραγματοποιείται από
τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Σε καμία
περίπτωση ωστόσο η συχνότητα των τηλεφωνημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα
ανά δεύτερη ημέρα.
– Εάν ο οφειλέτης δηλώνει απροθυμία ή δυσχέρειες
ανταπόκρισης, η εταιρία οφείλει να μην αρχίσει ή να σταματήσει την ενημέρωση.

– Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επιτρέπεται μόνον
εφόσον έχει δηλωθεί από τον ίδιο ως ο μοναδικός τηλεφωνικός αριθμός χωρίς να
γίνεται γνωστό το περιεχόμενό της σε τρίτα πρόσωπα.
– Απαγορεύεται η επικοινωνία εταιριών με τους οφειλέτες μετά την έναρξη δικστικών πράξεων ή αναγκαστικής εκτέλεσης.
– Απαγορεύεται στις εταιρείες να διαβιβάζουν τα στοιχεία των οφειλετών σε τρίτους, καθώς και να τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

http://www.zougla.gr

Advertisements